. , , Non-Bullshit Innovation
 
:
/
:
• 
• 
• ,
•  , .


.
: 2018
-: 
ISBN: 978-5-9614-6501-3
519 
687.00 .
    
" " , . : , , , . , . " " . , . - , ." ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I /
1 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 / . . . . . . 24
3 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
II /
4 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7 / . . . . . . . . . . . 124
8 / : , , . . . . . . 136
III /
9 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10 / :
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
11 / - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
12 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
13 / , . . . . . . . . . . . . . . 217
14 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
IV /
15 / : . . . . . . . . . 253
16 /
. . . . . . . . . . 269
17 / . . . . . . . . . . . . . . 278
18 / . . . . 290
19 / . . . . . . . . . . . 302
20 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
21 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
V /
22 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
23 / . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
24 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
VI /
25 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
VII /
26 / . . . . . . . 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

:
 . . .

. . .


: 2018
-: ,
  
 
   
: 452.00 . 
   

? " , . " ? :

* :
 
 
 

:

  |    |  JOBE   |    |   B2B  |     |     |     |     |     |   Tohatsu  |   JOBE   |     | 

 *      " "  .
  -  10 18 : (050) 809-56-66, (067) 408-26-36  

 
   
  Programming - Dmitriy Kotov & Andrey Kotov